Polityka Prywatności.
Zasady przetwarzania danych osobowych
Opaska SOS

Informacja o danych osobowych dla usługi Opaska S.O.S. dla klientów sieci Orange

Jesteśmy (Orange Polska S.A.) administratorem Twoich danych osobowych wykorzystywanych w usłudze, w tym w aplikacjach mobilnych (Aplikacja monitorująca, Aplikacja S.O.S.). Dane będą powierzone Dostawcy Usługi, tj. Locon sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w celu świadczenia Usługi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszej usłudze:

I. Informacja dla Użytkownika:

Dane będą wykorzystywane w szczególności w celu założenia konta w usłudze i świadczenia usługi (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy) do czasu wyłączenia usługi.

W celu założenia konta w naszej usłudze, wymagamy podania numeru telefonu (to wymóg wynikający z naszych zasad, a nie przepisów prawa). Numer ten służy jako Twój identyfikator (login) w usłudze; na ten numer będziesz otrzymywać kody weryfikacyjne oraz informacje niezbędne do korzystania z usługi, takie jak powiadomienia alarmowe SOS.

Umożliwiamy także podanie adresu e-mail, nie jest on jednak obowiązkowy, a umożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności usługi (to wymóg wynikający z naszych zasad, a nie przepisów prawa).

Aby zapewnić sprawność procesu zamawiania i odnawiania usługi, możemy podejmować w sposób w pełni automatyczny decyzje o tym, czy umożliwimy Ci nabycie lub przedłużenie usługi. Decyzja taka, w odniesieniu do Abonentów Orange będzie oparta w szczególności o posiadane przez Orange informacje o Twoim zadłużeniu w Orange, o wysokości Twojego abonamentu, o wartości innych zamówień dokonanych przez Ciebie w Orange oraz o stosowanych przez Orange limitach (podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy). Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem automatycznej decyzji, możesz o tym poinformować Orange i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem pracownika Orange.

Dodatkowo dane będą wykorzystane także do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usługi lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych) oraz wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o usłudze, z której korzystasz, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

Informacje uzyskane z Twojego urządzenia:

1. Co przechowujemy w pamięci Twojego urządzenia?

W naszej aplikacji korzystamy z rozwiązania umożliwiającego przechowywanie w pamięci Twojego urządzenia (telefonu, tabletu) określonych informacji, ułatwiających korzystanie z aplikacji lub naszej usługi ("Local Storage"). Local Storage wykorzystujemy m.in. po to, by umożliwić zaszyfrowane połączenie z naszą usługą, by przechować na Twoim urządzeniu podane przez Ciebie dane do zalogowania się w aplikacji oraz Twoje ustawienia w aplikacji.

Przechowywanie informacji w Twoim urządzeniu poprzez rozwiązanie Local Storage ani uzyskiwanie przez nas do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

W każdej chwili możesz usunąć informacje przechowywane dzięki rozwiązaniu Local Storage na Twoim urządzeniu poprzez odinstalowanie aplikacji oraz, w zależności od Twojego systemu operacyjnego, poprzez skasowanie w ustawieniach urządzenia mobilnego informacji z pamięci (cache) aplikacji lub wylogowanie się z aplikacji.

W związku z tym, że aplikacja pozostanie aktywna aż do momentu, gdy się z niej nie wylogujesz, powinieneś zadbać, aby niepożądane osoby nie uzyskały dostępu do Twojego urządzenia, na którym zalogowałeś się do aplikacji.

2. Jak korzystamy z narzędzi innych podmiotów?

W związku z wykorzystywaniem przez aplikację narzędzi innych podmiotów może dojść do umieszczania w Twoim urządzeniu plików cookies lub tokenów, a także do uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzenia, przez dostawców:

- narzędzia statystycznego Firebase lub Google Analytics (Google Ireland Limited) oraz Facebook. Zbierany będzie unikatowy identyfikator instancji aplikacji oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z aplikacji, na potrzeby ulepszania funkcjonalności aplikacji i jej zawartości;

- narzędzia Firebase (Google Ireland Limited) w celu umożliwienia wysyłania komunikatów PUSH w aplikacji. Aby umożliwić poprawne przesyłanie komunikatów PUSH z uwzględnieniem Twojego sposobu korzystania z aplikacji, narzędzie to zbiera m.in. informacje o korzystaniu z aplikacji, modelu i systemie operacyjnym urządzenia, używanych ustawieniach i aplikacjach, wysłanych komunikatach PUSH, unikatowym identyfikatorze instancji aplikacji, wykorzystywanej sieci komórkowej oraz o adresie IP połączenia.

Informacje o tym, na jakich zasadach usługi Google Analytics oraz Facebook zbierają i przetwarzają dane, udostępnione są przez ich dostawców na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ oraz https://www.facebook.com/privacy/policy lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google/Facebook w dowolnym czasie. Strona ta wskazuje także, w jaki sposób możesz kontrolować informacje gromadzone przez Google/Facebook w związku z korzystaniem z aplikacji.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na użycie narzędzi ww. dostawców poprzez zmianę ustawień w systemie operacyjnym Twojego urządzenia oraz użycie rozwiązań blokujących te narzędzia udostępnionych przez dostawców albo poprzez odinstalowanie aplikacji z Twojego urządzenia.

Komunikaty PUSH możesz w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia aplikacji lub systemu operacyjnego Twojego urządzenia.

3. Do jakich funkcjonalności Twojego urządzenia uzyskujemy dostęp?

W ramach naszej aplikacji, dostęp do określonych funkcjonalności Twojego urządzenia jest niezbędny, aby świadczyć usługi zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tych funkcjonalności oraz cel ich wykorzystania:

1. Dostęp do listy kontaktów: Aplikacja korzysta z listy kontaktów w celu ułatwienia wyboru osoby, którą chcesz lokalizować. Dostęp ten jest wykorzystywany wyłącznie w tym celu, a informacje z listy kontaktów nie są udostępniane osobom trzecim. W aplikacji prezentowana jest jedynie lista kontaktów, natomiast dane przesyłane do naszej usługi obejmują numer telefonu, imię oraz zdjęcie (o ile dostępne) wybranej osoby. Te informacje służą jedynie realizacji usługi lokalizacji i prezentacji lokalizowanej osoby w aplikacji. Pozostałe kontakty nie są w żaden sposób przetwarzane ani utrwalane przez aplikację lub usługę.

2. Dostęp do aparatu: Aplikacja wykorzystuje aparat w celu skanowania kodów QR podczas dodawania urządzeń do lokalizacji oraz wykonania zdjęcia osoby, która ma być lokalizowana. Zdjęcia te są wykorzystywane jedynie w celu zrealizowania usługi lokalizacji i prezentacji lokalizowanej osoby/urządzenia w aplikacji.

3. Dostęp do funkcjonalności związanych z lokalizacją (np. GPS): Aplikacja korzysta z lokalizacji Twojego urządzenia, aby umożliwić dodanie strefy bezpieczeństwa w miejscu, w którym się znajdujesz. Lokalizacja jest ustalana tylko w momencie dodawania strefy, a aplikacja nie zbiera ani nie przekazuje danych o lokalizacji Twojego urządzenia w tle czy w innych sytuacjach niezwiązanych z dodawaniem strefy bezpieczeństwa.

W trosce o prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników, wszystkie powyższe funkcjonalności są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działaniem aplikacji oraz świadczeniem usługi. Zobowiązujemy się chronić prywatność naszych użytkowników i dbać o bezpieczeństwo ich danych osobowych przetwarzając dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.

II. Informacja dla przekazującego dane o lokalizacji (Osoba lokalizowana):

Jeśli zgodzisz się na udostępnienie Twoich danych o lokalizacji na potrzeby usługi, tj. o położeniu Opaski S.O.S., Telefonu bądź tabletu, w którym korzystasz z naszej karty SIM lub na którym została aktywowana aplikacja S.O.S., informacja o Twojej lokalizacji wraz z Twoim numerem telefonu będzie przekazywana Użytkownikowi, dla którego wyraziłeś zgodę, każdorazowo po złożeniu przez niego zapytania (na żądanie oraz automatycznie).

Użytkownik może włączyć automatyczne ustalanie lokalizacji Osoby lokalizowanej z minimalnym interwałem czasowym wynoszącym 5 minut. Użytkownik może także włączyć automatyczne strefy dla Twojego Urządzenia lub Opaski S.O.S., jak dom, szkoła, praca, itd., w celu wykrycia wejścia, obecności lub opuszczenia tej strefy przez Twoje Urządzenie lub Opaskę S.O.S. Aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej zbiera dane o lokalizacji Opaski S.O.S. jak też Twojego urządzenia, aby pokazać ją na telefonie użytkownika, nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana.

Zgodnie z zasadami działania usługi, nie będziesz informowany przez nas każdorazowo o tym, kiedy zostanie ustalona Twoja lokalizacja.

W każdej chwili możesz sprawdzić dla kogo wyraziłeś zgodę na lokalizację swojego telefonu lub tabletu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści KTO pod numer 8082 (0zł). Możesz także łatwo cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści KONIEC GJD na numer 8007 (0zł). Gdy na Twoim urządzeniu została aktywowana aplikacja mobilna dla Osoby lokalizowanej (Rodzinne S.O.S., Bezpieczny smartfon) należy ją usunąć. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem korzystania z Twoich danych o lokalizacji przed wycofaniem zgody oraz usunięciem aplikacji.

W przypadku Opaski SOS osobą, której udostępniasz dane lokalizacyjne z Opaski SOS jest Użytkownik, który dodał ją do Aplikacji monitorującej (i przekazał Tobie opaskę). Jeżeli chcesz przestać udostępniać dane lokalizacyjne należy zaprzestać noszenia Opaski SOS.

Przekazywana lokalizacja jest oparta o dane z sieci komórkowej, przez co jej dokładność zależy od gęstości pokrycia masztami telefonii komórkowej w obszarze, w którym przebywasz. Gdy na Twoim telefonie lub tablecie została aktywowana aplikacja S.O.S. lub korzystasz z Opaski SOS przekazywana lokalizacja jest oparta o dane z odbiornika GPS, przez co jej dokładność zależy od dostępności sygnału GPS w miejscu, w którym przebywasz.

Jeżeli przekazujesz Opaskę S.O.S. lub Twoje urządzenie innej osobie, należy ją poinformować, że usługa jest włączona i możemy przekazać informację o lokalizacji urządzenia użytkownikowi lub Użytkownikom, w odniesieniu do których wyraziłeś zgodę

Dane te będą dostępne na koncie tego użytkownika w usłudze przez 90 dni dla wariantu Standard i 365 dni dla wariantu Premium, z której korzysta Użytkownik.

Użytkownik lub Użytkownicy, w odniesieniu do których wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji o Twojej lokalizacji, będzie jedynym odbiorcą Twoich danych.

III. Przysługujące uprawnienia

Możesz złożyć́ do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw możesz skorzystać́, składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii +48 91 88 54 112 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodna z cennikiem operatora). Aby mieć pewność, że masz uprawnienia do złożenia wniosku, możemy prosić́ o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Ciebie uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać́, wynikają̨ z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć́ będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

IV. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już̇ mogli przetwarzać́ danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż̇ istnieją̨:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się̨ za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

V. Skarga

Masz prawo wnieść́ skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VI. Kontakt z nami w sprawie Twoich danych osobowych i ochrony prywatności

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z nami poprzez stronę https://opaskaorange.pl. Jeśli potrzebujesz złożyć wniosek na piśmie, możesz napisać do nas na adres: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice, Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A.: [email protected]